top of page

Tampereen Tradenomiopiskelijat ry on sataprosenttisesti opiskelijoiden muodostama ja ylläpitämä rekisteröity yhdistys. TTO ry on Tampereen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden ainejärjestö.

Olemme tradenomiopiskelijoiden paikallinen edunvalvoja, neuvomme kiperissä ja alati muuttuvissa opintotuki- ja toimeentuloasioissa ja ajamme opiskelijoiden asioita edustajiemme välityksellä. Huolehdimme opiskelijoiden koulutus- ja sosiaalipoliittisista asioista ja tarjoamme viihdettä elämääsi.

 

Pelaamme kyykkää, järjestämme ekskursioita, teatteri-iltoja, erilaisia koulutuksia, uusille opiskelijoille Hämmästyttävän rallin ja tradenomiopiskelijoiden kastajaiset, PISTOT -bileitä, sekä muita tapahtumia. Ei pidä myöskään unohtaa TTO ry:n kautta saatavia tradenomiopiskelijoiden opiskelijahaalareita, jotka pukevat aina niin trendikkäästi kulkijaansa tapahtumasta toiseen.

 

Aktiiviseen toimintaan tarvitaan aktiivisia ihmisiä. Yhdessä voimme vaikuttaa ympäristöön sekä koulun sisällä, että sen ulkopuolella. Valtakunnallisesti olemme hyvin aktiivisesti mukana Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n toiminnassa jäsenyhdistyksenä ja pyrimme näin hoitamaan entistä paremmin tehtäväämme tradenomiopiskelijoiden paikallisena edunvalvojana.

Jäsenyhdistyksenä järjestämme Tampereella erilaista aktiviteettia tradenomiopiskelijoille ja osallistumme TROLin järjestämiin valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin. Tule mukaan ja vaikuta omalla panoksellasi!

Pähkinänkuoressa

MISSIO 2024

TTO ry valvoo Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskelevien tradenomiopiskelijoiden etuja aktiivisella opintososiaalisella toiminnalla sekä tukee tradenomitutkinnon rakenteellista ja laadullista kehittämistä Tampereen ammattikorkeakoulussa. Edunvalvonnan ohella TTO ry järjestää opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa tukien näin tradenomi- sekä muiden opiskelijoiden sosiaalista kanssakäymistä, hyvinvointia ja yhteishenkeä.

VISIO
2024

"Edunvalvoja, hyvinvoinnin edistäjä ja arjen piristäjä lähellä opiskelijaa." 

Vuonna 2024 TTO ry on elinvoimainen ja aktiivinen toimija TAMKissa sekä Tradenomiopiskelijoissa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti TAMKin koulutuspolitiikkaan ja järjestää tradenomiopiskelijoille sekä muiden alojen opiskelijoille monipuolista ja yhteisöllistä vapaa-ajan toimintaa. Yhdistyksellä on vahva asema TAMKissa, erityisesti tradenomiopiskelijoiden keskuudessa. Noin 80 prosenttia TAMKin päivätoteutuksen tradenomiopiskelijoista on yhdistyksen jäseniä ja jäsenyys nähdään kannattavana sekä itsestään selvänä vaihtoehtona. Vuonna 2024 TTO ry palvelee toiminnallaan kaikkien edustamiensa koulutusohjelmien opiskelijoita, huomioiden eri koulutusohjelmien tarpeet.

Missio & Visio 2022

Yksi Tampereen Tradenomiopiskelijat ry:n tärkeimmistä tehtävistä on Tampereen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden etujen valvonta. Edunvalvonnassa erityinen painopiste on koulutuspoliittisissa asioissa eli mikäli opiskelijalla on opintoihin liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, TTO auttaa.

Edunvalvonnan asioita hoitavat etupäässä yhdistyksen koulutuspoliittinen vastaava sekä puheenjohtajisto, mutta jokaiseen TTO:n hallituksen jäseneen voi toki ottaa näissä asioissa yhteyttä.

 

Yleisimmin opiskelijat kohtaavat ongelmia kurssien ja opetussuunnitelmien kanssa. Lähtökohtaisesti kyseiset tilanteet kannattaa koettaa purkaa ja neuvotella opettajien kanssa. Mikäli tämä ei onnistu, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Joukossa on voimaa ja siinä missä yhden opiskelijan ääni ei välttämättä riitä, yli viittäsataa yleensä jo kuunnellaan.

 

Opintoihin liittyvien ongelmien ratkomisen lisäksi TTO osallistuu myös tradenomikoulutuksen kehittämiseen Tampereen ammattikorkeakoulussa. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä liiketalouden, tietojenkäsittelyn sekä international business -koulutusohjelmien henkilökunnan kanssa, tuoden opiskelijoiden ja Tradenomiopiskelijaliiton näkökulmaa esille koulutusohjelmien rakenteellisessa ja sisällöllisessä kehittämisessä. Tavoitteena on se että jokainen TAMKissa opiskeleva tuleva tradenomi saa korkealuokkaista ja kattavaa opetusta.

Koulutuspoliittisen vastaavan yhteystiedot löydät yhteystietosivulta.

Koulutuspolitiikka

Tampereen Tradenomiopiskelijat ry haluaa pysyä ajan tasalla siitä mitä koulussamme tapahtuu, itseasiassa se yhdistyksen jäsenien edunvalvonnan kulmakiviä. Paras tapa tähän on kuunnella opiskelijoita. Onko jossain ongelmia? Millä teemalla seuraavat bileet pitäisi järjestää? Mennäänkö laskemaan pulkkamäkeä?
Mitä tahansa se onkin; jos se kiinnostaa jäsenistöä, se kiinnostaa meitä.

Yhdistyksen hallituksessa porukkaa on kohtalaisen vähän, joten kattavin keino kerätä palautetta ja tietoa on saada jokaiseen ryhmään joku, joka vie tietoa eteenpäin. Juuri tätä varten TTO on luonut uuden yhteyshenkilöjärjestelmän.

Yhteyshenkilö toimii linkkinä yhdistyksen hallituksen ja jäsenistön välillä tiedottaen hallitusta mahdollisista ongelmista, pyynnöistä ja kehittämisehdotuksista. Tieto liikkuu myös toiseen suuntaan eli yhteyshenkilöt ovat yleensä ensimmäisiä jotka saavat tietää tulevista tapahtumista ja muusta toiminnasta. Lukuvuoden alussa jokaiselta uudelta liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja international busineksen tiimiltä valitaan yhteyshenkilö.

Homma ei ole vaikeaa eikä vie paljoa aikaa, tärkeintä on se, että on sosiaalinen, uskaltaa puhua ihmisille ja haluaa tehdä opiskelusta mukavampaa kaikille. Palkkioksi työpanoksestaan yhteyshenkilöt saavat muun muassa ilmaiseksi liput Hervannan Humala Hyppelyyn ja Kalevan Kännikierrokseen ja myös ilmaiseksi TTO:n haalarimerkkejä.

Yhteyshenkilöjärjestelmästä vastaa tuutori- ja jäsenvastaava.

Hänen yhteystiedot löydät yhteystietosivulta.

Yhteyshenkilöjärjestelmä
bottom of page